Disclaimer

Hoewel wij bij het samenstellen van de inhoud uiterst zorgvuldig te werk gaan, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden en onvolledigheden in de informatie en misverstanden als gevolg van de informatie op deze site en sites waarnaar wordt verwezen.De site is niet bedoeld voor het geven van medische informatie.Copyright

Het is niet toegestaan foto's of artikelen van http://kdb.axonconnect.nl in welke vorm dan ook te reproduceren zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Voorwaarden plaatsen nieuwsberichten

Plaatsing van nieuwsfeiten houdt niet in dat Axon Connect de erin weergegeven zienswijze onderschrijft. Axon Connect neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de tekst die geplaatst is, direct of indirect. Het recht wordt voorbehouden nieuwsberichten te redigeren en in te korten.